Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Tuzlar
ÜRÜN ADI
Tuzlar
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

Ticari İsmi Kimyasal İsmi Açıklama
ALİMİNYÜM SÜLFAT Aliminyüm Sülfat (Al2SO4) formülü ile gösterilip, demir sülfat ile birlikte en çok kullanılan iki koagülanttan biridir. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır.Alüminyum sülfatın çalışma aralığı su ve atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5.5 - 7.8 pH aralığı olarak kabul edilir.
AMONYUM BİFLORÜR AMBI Cam işleme, metal yüzey işleme, ahşap koruyucularının üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca bakteri öldürücü olarak şeker fabrikalarında, bira fabrikalarında ve damıtma tesislerinde kullanılmaktadır.
AMONYUM KLORÜR Amonyum Klorür Tekstil ve deri sektöründe, kumaş baskısında ve boyamada kullanılır. Metallerin çinko kaplamasında ve kalaylanmasında dekapajlama ajanı olarak kullanılır. Ayrıca sığırlar için yem desteği olarak da kullanılır
AMONYUM PERSULFAT Amonyum Persulfat Camda, çinko ve PCB üretiminde etching ajanı olarak, tekstil ve ağartma işlemlerinde, renk ve koku giderme yağlarında, boyaların üretiminde, bakırın yüzey muamele ajanı olarak. Toprak düzenleyici.
DEMİR SÜLFAT Demir Sülfat Yün boyamada bir mordon olarak, mürekkep üretiminde, gübre ve yem katkısı olarak kullanılır. Bir katalizatör olarak, tehlikeli atık muamelesinde, su şartlandırmada ve kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.
DEMİR ÜÇ KLORÜR Demir Üç Klorür Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma, bakır aşındırma işlemlerinde ve tekstil (mordan olarak) kullanılmaktadır.
DİMETİL SÜLFAT Dimetil Sülfat Kuvvetli metilasyon ( aynı zamanda sülfonasyon ) ajanı. Yüzey aktif ajnlar ve tekstil yumuşatıcılarının yapımında ,eterlerde boyalarda kullanılır. Ayrıca N-, O- ve S- esaslı ürünlerde alkilasyon reaksiyonları için ara ürünlerde (ilaç, tarım, böcek zehiri, boya ve finisajda ) kullanılır.
KALSİYUM KARBONAT Kalsiyum Karbonat Kalsiyum karbonat, sanayide mermer, tebeşir ve kireçtaşı , boya malzemelerinin , PVC üretimnde ve seramik yapımında kullanılır. Ayrıca tıb alanında ve gıda katkı maddesi olarak da uygulama alanı vardır.
KALSİYUM KLORÜR Kalsiyum Klorür Yağ çıkarmada ve yollar için buz kırmada kullanılır. Gıdalarda doku sertleştirici olarak rol oynar.
MAGNEZYUM KLORÜR Magnezyum Klorür Suda ve alkolde çözünür. Çimento, delme ve öğütme çarklarında, kimyasal üretim ve toz bağlamada, magnezyum metal ve üretiminde, ateş geçirmezlik ajanlarında, tekstil ve kağıt üretiminde katkı olarak, dezenfektanlarda, yangın söndürücüler ve seramiklerde, gıda sektöründe pıhtılaştırıcı olarak kullanılırlar. Sıvı hali, karayollarında buz karşıtı veya buz bozucu olarak kullanılır.
POTASYUM KARBONAT Potasyum Karbonat Endüstriyel ürünlerde, camlarda, seramiklerde, patlayıcılarda, gübrelerde ve sırlama endüstrisinde, kişisel bakım ürünlerinde, yumuşak sabunların üretiminde, gıda sanayinde, inorganik tuzların üretiminde, boyalarda ve yün bitirme işlemlerinde kullanılır.
POTASYUM NİTRAT Potasyum Nitrat Yaygın olarak gübre yapımında ve oksitleyici etkisinden dolayı karabarut ve havai fişek yapımında kullanılır
POTASYUM PERSÜLFAT Potasyum Persülfat Poliakrilonitril elyaf üretiminde, çeşitli monomerlerin polimerizasyonunda; tekstil endüstrisinde yükseltgen olarak; kükürt boyalarının oksidasyonunda; metal, fotoğraf, kozmetik sanayi kollarında; çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde; amonyum sülfat saflaştırılması; antiseptik olarak; sabun üretiminde ve ilaç üretiminde kullanılır
ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb